Pohodová dovolená v Sušici
... protože v Sušici je to fajn!
× Zavřít

Sušické setkání s kalichem

Délka trasy

2 km (přibližně 40 min. volným tempem)

Náročnost trasy

střední, dostupná i pro rodiny s menšími dětmi

Barva značení

vínová

Popis trasy

Náměstí Svobody – Mostní – Dlouhoveská – Pod Kalichem – po značené červené turistické značce až na Žižkův vrch

Převýšení

153 m

Sušické setkání s kalichem Sušické setkání s kalichem

Sušice za husitské revoluce
Když se centrem husitského hnutí stal Tábor (r. 1420), hlásila se k němu i Sušice. Město po celou dobu hnutí zůstalo členem táborského městského svazu. Sušičtí se účastnili všech významných bitev – například dobývání Švihova v roce 1425, obléhání Plzně roku 1426, obléhání Zvíkova roku 1429. V roce 1432 pomáhali při dobývání hradu Lopaty. Útočištěm a oporou všech nepřátel kalicha v kraji se stal hrad Rabí, stálá hrozba pro Sušici. Husitská vojska hrad dvakrát obléhala a dobyla a to v roce 1420 a 1421.

Sušice se podřídila zemské jednotě teprve po definitivní porážce husitů u Lipina roku 1434. Na sněmu, který se konal v září 1435 a na němž došlo ke schválení tzv. kompaktát, mělo Sušicko své dva zástupce – Ondřeje, faráře v Sušici, a mistra Václava ze Sušice. I na jihlavském sněmu roku 1436 měla Sušice zástupce mezi 40 městy, která slibovala poslušnost a věrnost králi Zikmundovi.

Žižkův vrch
Původně Šibeniční vrch s krásnou vyhlídkou na Sušici, byl v roce 1924, na paměť pětistého výročí úmrtí husitského vojevůdce Jana Žižky, přejmenován na Žižkův vrch. Byl zde umístěn 2,46 m vysoký litinový kalich, který zhotovila firma Leopold Schifauer, továrna na stroje, slévárna kovů a železa v Klatovech za paušální obnos 4.456 Kč. Kalich byl upevněn na 3 m vysoký zděný podstavec, jehož provedení bylo zadáno inženýru R. Grabingerovi, staviteli b Sušici za 3.200 Kč. Potřebný kámen, který byl vylámán přímo na tomto vrchu, dodala obec. Náklad na památník byl kryt z obecních příjmů a byla uspořádána i veřejná sbírka. Slavnostní odhalení kalichu se uskutečnilo 28. října 1924. 

Sušické setkání s kalichem