Pohodová dovolená v Sušici
... protože v Sušici je to fajn!
× Zavřít

Zábavné putování kolem řeky Otavy

Délka trasy

3 km (přibližně 1 hod. volným tempem)

Náročnost trasy

lehká

Barva značení

zelená

Popis trasy

Náměstí Svobody – Kostelní – Fuferna – Lesopark Luh

Převýšení

7 m

Zábavné putování kolem řeky Otavy Zábavné putování kolem řeky Otavy

Řeka Otava je levostranným přítokem Vltavy. Vzniká soutokem Vydry a křemelné u Čeňkovy pily. Do Vltavy se vlévá pod hradem Zvíkov. Má délku necelých 113 km. Posledních 19 km řeky pod Zvíkovem je součástí Orlické přehrady.

Název Otava pochází z keltského Atawa, což znamená bohatá řeka. V Otavě se nenacházely zlaté valounky (nuggety), ale drobné zlaté šupinky zvané zlatinky.Většinoujsou okem téměř nepostřehnutelné. Při pokusu se ukázalo, že na získání 1 gramu zlata je v Otavě nutné vyrýžovat až 15.000 těchto zlatinek. Na březích Otavy se rýžovalo zlato, proto je řeka také častokrát označovaná jako zlatonosná. Byla zde ale rozšířená i voroplavba, splavování dřeva a lovily se tu perlorodky.

Otava je vyhledávaným cílem vodáků.Nejatraktivnější a nenáročnější horní úsek od Čeňkovy pily je vhodný pouze pro zkušené vodáky a zavřené lodě. Sjízdný je pouze za vyššího vodního stavu. Navíc zde platí určitá omezení, neboť Otava protéká národním parkem. Od Radešova je již řeka sjízdná i pro otevřené lodě, ale během letních měsíců je zde často málo vody. Charakter toku se opět mění pod Sušicí, řeka opouští Pošumaví a přestává být horskou bystřinou. V tomto úseku převládají již jen velmi mírné táhlé peřeje a sjízdná zde bývá zpravidla celoročně. K dalším uklidnění toku dochází pod Horažďovicemi, u Katovic má už Otava charakter nížinné řeky.

Po cestě zelené pavučiny najdete informační tabule určené pro nejmenší a herní prvky. Pro děti je ve městě udržováno několik dětských hřišť. Nejhezčím z nich je dětské hřiště na ostrově Santos, kde najdete i občerstvení. 

Zábavné putování kolem řeky Otavy Zábavné putování kolem řeky Otavy Zábavné putování kolem řeky Otavy Zábavné putování kolem řeky Otavy